Hoe lang gaat de totale behandeling/R.T. duren?

Mijn kind heeft dyslexie/dyscalculie/een ander leerprobleem/een aandachtsprobleem/gedragsprobleem/een sociaal-emotioneel probleem.  Hoe lang gaat de totale behandeling/R.T. duren? Helaas is het niet mogelijk om een vaste behandelperiode te noemen. Sommige kinderen hebben genoeg aan enkele maanden of een half jaar, maar vaak duurt de behandeling veel langer, soms zelfs jaren. Vragen, die hierbij een rol spelen, zijn onder andere: Is het kind gemotiveerd?…

Read More »

Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens en de rapportage?

De enige persoon/personen, die recht heeft/hebben op de onderzoeksgegevens en de rapportage, is/zijn de opdrachtgegever(s). Wij hebben de plicht tot geheimhouding. Wanneer een school, (geestelijke gezondheids-)instelling, of anderen, vragen stelt/stellen over een onderzoek en/of een rapportage/onderzoeksresultaat, dan zullen wij nooit gegevens verstrekken, als de ouder(s) de opdrachtgever(s) is/zijn. Andersom geldt dit ook, als een school of instelling de opdrachtgever…

Read More »

Kan mijn kind onder schooltijd komen voor Remedial Teaching (R.T.)?

Ja, dat kan in bepaalde gevallen.  Met name voor jonge kinderen (tot een jaar of 10) vinden wij het beter als ze onder schooltijd komen, omdat ze anders te zwaar belast worden en zich onvoldoende kunnen motiveren voor, en concentreren op, de Remedial Teaching. Als kinderen onder schooltijd komen, worden er duidelijke afspraken gemaakt met de school en de groepsleerkracht over het…

Read More »

Wat is een combibehandeling?

Kinderen, jongeren en adolescenten kunnen problemen hebben met het leren in het algemeen, of met het leren van bepaalde vakken én zij kunnen tegelijkertijd psychische problemen ondervinden. Edumax biedt voor dié kinderen en jongeren een individuele combibehandeling aan, waarbij zowel aan het leren áls aan het psychisch functioneren aandacht wordt besteed. Voor meer informatie over…

Read More »

Wat is het verschil tussen Remedial Teaching en orthodidactiek?

Remedial teaching houdt in, dat hulp/ondersteuning wordt geboden aan leerlingen, studenten e.d., die extra pedagogische of didactische hulp nodig hebben. De ondersteuning kan betrekking hebben op leer- of gedragsproblemen, maar óók op problemen, die te maken hebben met bovengemiddeld presteren en hoogbegaafdheid. Om een beeld te krijgen van de problematiek, vinden gesprekken plaats met ouders en leerkrachten en wordt onderzoek…

Read More »