Beroepskeuze

Activiteiten:

  • Beroepskeuze-onderzoek om te komen tot het best passende profiel bij de leerling (in het Voortgezet Onderwijs bv. C&M, E&M, N&G of N&T) of de studierichting, die binnen MBO, HBO en WO het meest aansluit bij de (beroeps-)interessen van de leerling/student.
  • Beroepskeuze-onderzoek bij mensen, die een baan zoeken of die van baan willen veranderen (een andere functie, een andere sector e.d.).
  • Eventueel aanvullend onderzoek om na te gaan of een bepaalde beroepscategorie ook pást bij het persoon(-lijkheid-)sprofiel.
    Denk bv. aan beroepen, waarbinnen specifieke beroepsvaardigheden worden vereist, zoals goede sociale vaardigheden, leiderschap, probleemoplossing,
    zelfstandigheid.

Voorafgaand aan het beroepskeuze-onderzoek vindt een gesprek plaats met u of uw zoon/dochter om aan de hand van de schoolprestaties, de interesses en de persoonspresentatie een eerste indruk te krijgen van welk soort werk en functie mogelijk wel en niet passend kan zijn.

In tegenstelling tot beroepskeuze-onderzoek bij anderen, maken wij niet gebruik van één beroepskeuzetest, maar van twee of meer beroepskeuzetesten.
Dat doen we om een zo betrouwbaar mogelijke uitslag te verkrijgen.

 

beroepskeuze