Ondersteuning bij schoolvakken

ACTIVITEITEN:

  • Deskundige hulp en ondersteuning bij het leren en studeren in het algemeen (studievaardigheden).
  • Deskundige hulp/ondersteuning, Remedial Teaching & Orthodidactiek° voor:        
    Kinderen uit het BasisOnderwijs: onder andere taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen.
    Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs (VMBO, MBO, HAVO, VWO): alle vakken, zoals Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde, Economie, Natuurkunde, Scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer e.d. 
    Studenten HBO en WO (Bachelor & Master) die vastlopen met hun studie of met een bepaald vak.
  • Remedial Teaching & Orthodidactiek bij leerstoornissen, zoals Dyslexie, Dyscalculie, Non-Verbale Leerstoornis.
  • Personen, die een niet – reguliere opleiding/cursus volgen en/of die in of buiten hun werk gehinderd worden door een gebrek aan bepaalde kennis of vaardigheden.

 

 

rt6

 

Wij zijn landelijk bekend voor wat betreft het sterk verbeteren van resultaten bij kinderen, leerlingen en studenten met rekenproblemen en/of wiskundeproblemen!

         

           rt1

 
 ° Orthodidactiek:
een manier van ondersteunen en behandelen, die verder gaat dan Remedial Teaching, aangezien er veel meer diepgang en analyse bij komt kijken. Orthodidactische ondersteuning houdt in, dat men na gaat, waar, wanneer, hoe en waarom iemand het leren in het algemeen, of een vak(-onderdeel) niet onder de knie kan krijgen; vervolgens wordt met behulp van de analyse bepaald, hoe iemand alsnog het leren, of een vak(-onderdeel)/bepaalde leerstof kan gaan beheersen.