Relatieproblemen

Relatieproblemen kunnen in elke relatie voorkomen. Dergelijke problemen kunnen gevoelens van geluk en bij elkaar willen zijn bemoeilijken of zelfs helemaal laten verdwijnen.

Oorzaken van relatieproblemen kunnen onder andere zijn:

 1. Persoonlijke verschillen:
  • In elke relatie zijn er persoonlijke verschillen. Deze kunnen aanvankelijk aantrekkelijk zijn, maar na verloop van tijd kunnen ze ook voor wrijving zorgen. Denk aan verschillen in opruimgewoonten, behoefte aan sociale activiteiten, kinderwensen, seksuele verlangens, de behoefte hebben om liefde, warmte, begrip en/of seks van iemand anders dan de partner te krijgen. Het is belangrijk om deze verschillen te erkennen en openlijk te bespreken.
  • Psychische problemen, zoals depressie, angst, stress, burn-out e.d., kunnen ook een rol spelen. Bijvoorbeeld, als een partner lijdt aan een depressie, sociale angst en/of er sprake is van drankmisbruik, verbale/fysieke agressie e.d. kan dit leiden tot conflicten, onderdanigheid, irritatie en spanning in de relatie.
 2. Emotionele gevoeligheden:
  • Emotionele gevoeligheden kunnen ontstaan door onverwerkte emoties, oude wonden, of onuitgesproken verwachtingen. Het is essentieel om je te kunnen inleven in de gedachten, gevoelens en emoties van de partner en te luisteren naar elkaars gevoelens en behoeften.
  • Communicatie is van cruciaal belang. Met wederzijds respect met elkaar te praten en écht naar elkaar te luisteren kan moeilijk zijn (geworden).
 3. Externe gebeurtenissen:
  • Externe factoren, zoals financiële problemen, familieproblemen, verhuizingen, werkloosheid, of het overlijden van een naaste, kunnen een relatie onder druk zetten. Het is belangrijk om samen te werken en elkaar te steunen tijdens moeilijke tijden.
 4. Communicatiepatronen:
  • Slechte communicatie kan leiden tot misverstanden, onbegrip, frustraties en conflicten. Open en eerlijk met elkaar communiceren, zonder beschuldigingen/verwijten of oordelen kan moeilijk zijn (geworden).
  • Communicatiestijlen van partners kunnen sterk verschillen. Het leren kennen van elkaars verbale en non-verbale manieren van communiceren is belangrijk. Je kunt dan samen met de therapeut ontdekken op welke wijze je beter en effectiever met elkaar het gesprek kunt aangaan.

De behandeling van relatieproblemen vindt plaats door relatietherapie. Het doel van relatietherapie is om te leren elkaar beter te begrijpen en te leren zien waar de problemen vandaan komen en te ontdekken met de therapeut hoe de problemen het beste kunnen worden aangepakt.
Tijdens de relatietherapie is het van belang om zowel aandacht te schenken aan het mentale samenzijn, als aan de lichamelijke omgang met elkaar.

 • zelfreflectie: kritisch naar jezelf kunnen kijken wat betreft je rol, je denken, voelen en emoties in de relatie (tot elkaar).
 • verbetering van de communicatie: met wederzijds respect naar elkaar luisteren en met elkaar praten en proberen te begrijpen wat de ander (belangrijk) vindt en wat de ander denkt en voelt.
 • Verwachtingen afstemmen: leren uitspreken wat je van elkaar als persoon verwacht en wat je van de relatie verwacht.
 • Intimiteit en seksualiteit: vrijuit met elkaar leren praten over je behoeftes en verlangens wat betreft de affectie, het vrijen et cetera.


Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.