Depressie

WAT WIJ DOEN voor kinderen, jongeren en volwassenen:

 • Onderzoek naar en diagnostiek van depressie.
 • Behandeling/therapie bij depressie.
 • Behandeling/therapie bij klachten, die lijken op een depressie/stemmingsstoornis. De klachten zijn dan niet zo ernstig, dat sprake is van een stemmingsstoornis, maar ze kunnen wél een negatieve invloed hebben op het algemeen dagelijks functioneren.
 • Second opinion, wanneer u het niet eens bent met een (eerdere) diagnose depressie, of een behandeling van depressie. 

Wat is een depressie?
Een depressie is een stemmingsstoornis: de stoornis wordt gekenmerkt door een ontregeling van je stemming, dus van je gevoelens, je emoties en je gedachten.
Als je depressief bent, heb je last van een sombere stemming (bv. jezelf leeg, verdrietig of hopeloos voelen) en/of je hebt nergens zin, interesse of plezier in. Overige klachten kunnen zijn: gewichtsverlies of – toename; slapeloosheid (insomnia) of juist veel slapen (hypersomnia); vermoeidheid of verlies van energie; gevoelens van waardeloosheid; schuldgevoelens; snel geïrriteerd zijn; minder goed na kunnen denken; niet (goed) kunnen concentreren; geen besluiten kunnen nemen; herhaalde gedachten aan de dood; terugkerende gedachten om een eind aan je leven te maken (zogenaamde “suïcidegedachten”); een uitgevoerde, maar niet gelukte poging om een eind aan je leven te maken (zogenaamde “Tentamen Suïcide”); een specifiek plan hebben om een eind aan je leven te maken.
Een depressie belemmert het dagelijks functioneren en heeft psychisch lijden tot gevolg.


psyvrouw006psyman050nocr129We kennen verschillende “soorten” (subtypes) van een depressie:

 • de ‘gewone’ depressie, ook wel “unipolaire depressie” genoemd;
 • de dysthyme depressie (‘persisterende depressieve stoornis’): duurt langer dan de “gewone depressie”, namelijk minstens twee jaar. Er is sprake van langdurige somberheid, maar de andere klachten zijn niet (altijd) even duidelijk aanwezig;
 • de chronische depressie: een langdurige depressie van minstens twee jaar; de klachten zijn ernstig; er kunnen periodes zijn, waarin de klachten iets minder zijn, dan in andere periodes;
 • de psychotische depressie: een zware depressie, waarbij men de grip op de werkelijkheid verliest en men last krijgt van wanen of hallucinaties (vreemde, onware gedachten/beelden);
 • bipolaire of manische depressie: een depressie, waarbij sprake is van leven in uitersten. Men leeft tussen twee extremen of polen; vandaar de term “bi-polair.” De stemming wisselt bij de manische depressie tussen enerzijds zeer depressieve periodes (extreem teneergeslagen/somber, teruggetrokken, passief) en anderzijds zeer manische periodes (extreem uitbundig, daadkrachtig en actief).
  Onder de bipolaire stoornissen vallen: de Bipolaire-I-stoornis, de Bipolaire-II-stoornis, de Cyclothyme stoornis en de (on-)gespecificeerde bipolaire stemmingsstoornis.
 • de postnatale depressie, ook wel “postpartum depressie” genoemd”: een depressie die enkele weken of maanden na de bevalling (of na een abortus of miskraam) aan de oppervlakte komt..De klachten zijn dezelfde als bij een gewone/unipolaire depressie. Bovendien kan de moeder vaak niet van de baby genieten en de moeder kan bang zijn, dat ze haar eigen kind iets aan doet.
 • de seizoensgebonden depressie: een depressie die zich steeds openbaart in een bepaalde periode van het jaar. Het meest voorkomend is de winterdepressie. We zien in die periode bij mensen met een seizoensgebonden depressie: somberheid, veel slapen en eten, prikkelbaarheid en abnormale vermoeidheid.

psyman035

psyman030

psyvrouw046


Deze pagina wordt continu bijgewerkt/geupdatet.