Stage lopen

Wij hebben voor studiejaar 2024-2025 plaats voor twee universitaire masterstudenten psychologie.

Edumax & Psymax is een kleine, dynamische, vrijgevestigde psychologen-/orthopedagogenpraktijk in Gilze.
De doelgroepen zijn kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen/stoornissen (óók persoonlijkheidsstoornissen) of met leerproblemen/-stoornissen. De leerproblematiek omvat ongeveer 10% van onze werkzaamheden.

Binnen de praktijk is veel kennis van en ervaring met een breed spectrum van psychische problemen/stoornissen, opvoedingsproblematiek e.d.. Wij volgen de actuele ontwikkelingen op de voet.

Edumax & Psymax is één van de weinige praktijken in Nederland, waar misofonie (haat tegen (eet-)geluiden, bewegingen e.d.) wordt behandeld. Misofoniebehandeling omvat zowel het leren omgaan met misofonie, als behandeling van onderliggende psychische problematiek die de misofonie aanjaagt (denk aan angst, depressie, autisme, ad(h)d, perfectionisme, laag zelfbeeld, onzekerheid e.d.).

Wij vinden het heel belangrijk om maatwerk te leveren voor de cliënten.
Onze werkwijze is daarom vooral eclectisch, wat wil zeggen, dat we tijdens de behandeling/therapie de behandelmethoden afwisselen, mengen e.d. om dátgene te kunnen bieden, waar de cliënt behoefte aan heeft.

Edumax & Psymax heeft twee stageplaatsen voor:

 • masterstagiaires psychologie (Kind & Jeugd (Child & Adolescent)/Volwassenen (Adults))
 • masterstagiaires orthopedagogiek (voor kinderen en jongeren)

Wat vragen wij van een stagiaire?

 • Je hebt je universitaire bachelor (bijna) afgerond aan een Nederlandse of Belgische universiteit (inclusief de Open Universiteit) en je zoekt een masterstage.
 • Flexibiliteit en creativiteit: “buiten de lijntjes durven kleuren/denken”, niet-protocollair willen en durven werken e.d.
 • Motivatie, leergierig zijn, abstract kunnen denken, empathie (en daar ook wat mee willen/kunnen doen!), betrokkenheid, zelfreflectie, humor en spontaniteit.
 • We vinden het erg belangrijk, dat je de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan, beschouwt als je basis en dat je tijdens de behandeling/therapie leert om te durven vertrouwen op je verstand, je gevoel en je intuïtie en dat je zodoende maatwerk levert.

Wat bieden wij?

 • Een kleine, gezellige en informele praktijk, waarbinnen de communicatie onderling en met de cliënten en/of hun ouders essentieel wordt gevonden.
 • Een klinische stage én/of een diagnostiekstage. Wat de diagnostiek betreft: de praktijk beschikt over een uitgebreid testinstrumentarium voor het behalen van de BAPD of de Basisaantekening Diagnostiek van de NVO.
 • Je maakt kennis met en ontwikkelt vaardigheden die alle facetten van het werk van de psycholoog of de orthopedagoog omvatten: intake, anamnese, diagnostisch onderzoek, behandeling/therapie, gespreksvoering, evaluatie, bijsturing e.d.
 • Deskundige begeleiding en ondersteuning (intervisie, supervisie) tijdens je stage.
 • De mogelijkheid om naast je verplichte materstage-uren óók extra uren te maken voor je LOGO-toelating.
 • Onze voorkeur gaat uit naar een masterstagiaire, die langere tijd  (bv. 9 maanden) stage wil lopen. In onze praktijk is heel veel te leren!
 • Als je enigszins bekend bent met de praktijk, de werkwijze e.d., betalen we je een stagevergoeding.
 • De mogelijkheid bestaat om ná je stage eventueel als vaste medewerker in de praktijk te worden opgenomen!

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan telefonisch contact met ons op voor meer informatie (telefoonnummer 0161 454130; vanuit België: ++31 161 454130))
of
stuur een email met je sollicitatiebrief en CV aan Drs. Ruud van Beijsterveldt, emailadres: info@psymax.nl