Tics

WAT WIJ DOEN VOOR KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN:

  • Onderzoek naar en diagnostiek van de stoornis van Gilles de la Tourette.
  • Onderzoek naar en diagnostiek van de hardnekkige/chronische motorische of vocale ticstoornis.
  • Behandeling/therapie bij de stoornis van Gilles de la Tourette of de hardnekkige/chronische motorische of vocale ticstoornis. 
  • Behandeling/therapie bij klachten, die lijken te wijzen op de stoornis van Gilles de la Tourette of de hardnekkige/chronische motorische of vocale ticstoornis, maar die niet aan alle eisen van een ticstoornis voldoen. De klachten hebben wél een negatieve invloed op het algemeen dagelijks functioneren.
  • Second opinion, wanneer u het niet eens bent met een (eerdere) diagnose ticstoornis. 


..
Wat is een tic?

Een tic is een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische, steeds terugkerende beweging of “vocalisatie” (stemgeluid). Dergelijke bewegingen duiden we aan met de term “motorische tic”. Als het gaat om stemgeluiden, hebben we het over een “vocale tic”.

tics

Motorische en/of vocale tics.
Een ticstoornis begint vóór de 18-jarige leeftijd en valt onder de categorie ‘neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.’
De tics moeten al meer dan een jaar aanwezig zijn, om van een ticstoornis te mogen spreken.
Bij de Stoornis van Gilles de la Tourette  komen zowel meerdere motorische tics als minstens één vocale tic voor.
Het kan ook zijn, dat alléén sprake is van motorische tics: de chronische motorische ticstoornis.
Bij een chronische vocale ticstoornis zijn alléén vocale tics aanwezig.

Mensen met een ticstoornis kunnen – als het moet – even een tic onderdrukken, maar dat veroorzaakt een bepaalde spanning, omdat de drang tot bewegen of een stemgeluid te maken dan groter wordt.

Voorbeelden van vocale tics: snuiven, keel schrapen, grommen, knorren, sisgeluiden maken, vingers knakken, kuchen, het roepen van woorden of zinnen (vaak: vloeken, scheld- en schuttingwoorden roepen).
Voorbeelden van motorische tics: schouders optrekken, knipperen of wegdraaien met ogen, grimassen trekken, met het hoofd schudden, neus optrekken, maken van gebaren.

Motorische tics komen vaker voor dan vocale tics.
Bij kinderen worden vaak tics waargenomen, die spontaan verdwijnen.
Wanneer tics een maand tot een jaar duren, dan noemen we dat een “Passagere ticstoornis”.

Het kan lastig zijn om het verschil te zien tussen tics en dwanghandelingen. Een belangrijk onderscheid is, dat dwanghandelingen worden uitgevoerd om angst te verminderen, terwijl angst bij tics geen rol speelt. Bij tics gaat het om drang (impulsbeheersing).

Deze pagina wordt continu bijgewerkt/geupdatet