Bemiddeling

Hebt u of uw kind een probleem of een conflict met bijvoorbeeld:

  • school/onderwijsinstelling
  • ARBO-dienst
  • UWV
  • GGZ-instelling
  • Jeugdzorg
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Zorginstelling

dan kunnen wij voor u bemiddelen en trachten om samen met u en de instelling/organisatie tot een oplossing te komen.

Tijdens een eerste gesprek met u kijken we samen of en hoe tot een oplossing kan worden gekomen.
Vervolgens kan overleg/bemiddeling op verschillende manieren plaats vinden: schriftelijk, telefonisch en/of wij gaan samen met u naar de instelling/organisatie.