Automutilatie

WAT WIJ DOEN VOOR KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN:

  • Onderzoek naar en diagnostiek van automutilatie. 
  • Behandeling/therapie bij automutilatie.

Automutilatie, ofwel zelfbeschadiging is géén officiële (psychiatrische/psychologische) stoornis. Automutulatie komt voor bij psychische problemen/stoornissen. We spreken dan van “comorbiditeit”: het tegelijkertijd aanwezig zijn van twee of meer stoornissen/aandoeningen bij een patiënt/cliënt. Vaak (maar niet altijd!) is automutilatie een symptoom van een bepaalde stoornis, zoals van/bij een dwangstoornis, borderline, schizofrenie en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Zelfbeschadiging zien we het vaakst bij pubers. Het komt meer voor bij meisjes dan bij jongens. Uit onderzoek blijkt, dat 4 tot 5 procent van de 14 – 17 jarigen in Nederland zichzelf pijn doet.