Hoe lang gaat de totale behandeling/R.T. duren?

Mijn kind heeft dyslexie/dyscalculie/een ander leerprobleem/een aandachtsprobleem/gedragsprobleem/een sociaal-emotioneel probleem. 
Hoe lang gaat de totale behandeling/R.T. duren?


Helaas is het niet mogelijk om een vaste behandelperiode te noemen. Sommige kinderen hebben genoeg aan enkele maanden of een half jaar, maar vaak duurt de behandeling veel langer, soms zelfs jaren.
Vragen, die hierbij een rol spelen, zijn onder andere:

  • Is het kind gemotiveerd?
  • Kan het kind zich goed concentreren?
  • Hoe ernstig is het leerprobleem/aandachtsprobleem/gedragsprobleem/sociaal-emotioneel probleem?
  • Is er sprake van meerdere leerproblemen en/of gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen ? Doen zich bijvoorbeeld ook problemen voor op het gebied van faalangst, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens en dergelijke?
  • Neemt het kind het geleerde en geoefende tijdens de behandeling/R.T. snel en juist op?
  • Als het kind eenmaal op het juiste niveau is gekomen, kan het dan “op eigen kracht” 
  • het niveau en tempo van de leerstof/ het vak “bijhouden” op school?