Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens en de rapportage?

De enige persoon/personen, die recht heeft/hebben op de onderzoeksgegevens en de rapportage, is/zijn de opdrachtgegever(s). Wij hebben de plicht tot geheimhouding.
Wanneer een school, (geestelijke gezondheids-)instelling, of anderen, vragen stelt/stellen over een onderzoek en/of een rapportage/onderzoeksresultaat, dan zullen wij nooit gegevens verstrekken, als de ouder(s) de opdrachtgever(s) is/zijn. Andersom geldt dit ook, als een school of instelling de opdrachtgever is. 
Verstrekking van gegevens aan derden is alléén mogelijk, indien de opdrachtgever daarmee uitdrukkelijk (liefst schriftelijk) akkoord gaat!

Alle onderzoeksgegevens, rapportages, verklaringen e.d. slaan wij op in ons archief. Daartoe zijn wij wettelijk verplicht.