Welke scores op de vroegere CITO-Eindtoets Groep 8 pasten bij welk Voortgezet Onderwijs?

In onderstaande afbeelding kunt u zien welk schooltype werd geadviseerd bij een bepaalde (standaard-)score op de CITO-Eindtoets Groep 8:

citoband

 

Let op! Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt/is de Cito EIndtoets (eindtoets basisschool) groep 8 vervangen door de doorstroomtoets.