Welke scores op de CITO-Eindtoets Groep 8 passen bij welk Voortgezet Onderwijs?

In onderstaande afbeelding kunt u zien welk schooltype wordt geadviseerd bij een bepaalde (standaard-)score op de CITO-Eindtoets Groep 8:

citoband