Welke vormen van Voortgezet Onderwijs zijn er?

In het Voortgezet Onderwijs kennen we de volgende schooltypen (van laag naar hoog):

  1. Praktijkonderwijs
  2. VMBO – BasisBeroepsgerichte Leerweg (VMBO-BBL)
  3. VMBO – KaderBeroepsgerichte Leerweg (VMBO-KBL)
  4. VMBO – Theoretisch gerichte Leerweg (VMBO-TL)
  5. HAVO
  6. VWO (Atheneum en Gymnasium)

Bovenstaande indeling is tamelijk algemeen, omdat we nog allerlei tussen- en nevenvormen kunnen onderscheiden.
Hoe hoger we komen in de opsomming (gaande van praktijkonderwijs naar VWO), hoe:

  • minder praktisch het onderwijs is;
  • moeilijker en abstracter de leerstof is;
  • meer een beroep wordt gedaan op de studiediscipline, de zelfstandigheid, de motivatie e.d. van de leerling. 

In onderstaand schema ziet u de positie, die het Voortgezet Onderwijs inneemt binnen het totale Nederlandse Onderwijssysteem én de doorstroommogelijkheden.:

onderwijssysteem1

Een gedetailleerde weergave van het Nederlands Onderwijssysteem vindt u HIER.