Is er een verband tussen het IQ en een bepaalde vorm van Voortgezet Onderwijs?

De WISC-III is een intelligentietest, die vaak gebruikt wordt voor kinderen, leerlingen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. De test levert een Totaal IQ, een verbaal IQ en een performaal IQ op.
Simpel gezegd omvat het Verbale IQ (VIQ) de woord- en informatiekennis én het kunnen redeneren met woorden; bij het Performale IQ (PIQ) gaat het vooral om het practisch en handelend problemen op kunnen lossen.

In onderstaande tabel ziet u, welk gemiddeld IQ (TIQ, VIQ en PIQ) ongeveer nodig is voor een bepaalde opleiding (normen WISC-III):

  PraktijkOnd/LWOO VMBO-BBL&KBL 
VMBO-TL
HAVO
VWO
VIQ
81
91
97
106
117
PIQ
85
94
100
106
109
TIQ
81
92
98
107
116