Wat betekenen de CITO A/B/C/D/E-niveaus en I/II/III/IV/V?

Het CITO ( Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling) te Arnhem ontwikkelt toetsen en examens voor alle vormen van onderwijs. Binnen de Basisschool (maar ook binnen hogere vormen van onderwijs) drukt het CITO de resultaten op een toets uit door middel van een zogenaamde vijfpuntsschaal, die we ook wel de ABCDE-schaal noemen. Iedere letter geeft een bepaald resultaat aan, waarbij geldt, dat A het hoogste niveau is en E het laagste niveau.

De verschillende niveaus hebben de volgende kwalificaties en percentielen (zie onder):
Niveau A: goed tot zeer goed (beste 25%); percentiel 76*
Niveau B: gemiddeld tot goed (volgende 25%); percentiel 51 t/m 75. 
Niveau C: zwak tot gemiddeld (volgende 25%); percentiel 26 t/m 50. 
Niveau D: zwak (volgende 15%); percentiel 11 t/m 25. 
Niveau E: zeer zwak (laagste 10%); percentiel 0 t/m 10.
Bij leerstoornissen geldt het E-criterum: voor dyslexie betekent dit, dat een kind moet behoren tot de 10% zwakste leerlingen op het gebied van technisch lezen en/of spelling; voor dyscalculie houdt het in, dat een kind gemiddeld een E-niveau moet scoren op rekentoetsen (dus behoort tot de 10% zwakste leerlingen voor wat betreft het rekenen).

De niveaus A tot en met E zijn niet gelijkmatig verdeeld: 25% (A) – 25% (B) – 25% (C) – 15% (D) -10% (E)

Bij de meer recente toetsen past het CITO een nieuwe normering toe. Deze nieuwe/andere normering in de vorm van de Romeinse cijfers I tot en met V laat wél een gelijkmatige verdeling over de niveaus zien (namelijk 20% per niveau); elk niveau is grofweg vergelijkbaar met een bepaald schooltype, zoals achteraan tussen haakjes aangegeven : 
Niveau I   : goed  (beste 20%); percentiel 81 t/m 100 (niveau VWO).            
Niveau II  : ruim voldoende (beste 40%); percentiel 61 t/m 80 (niveau HAVO). 
Niveau III : voldoende (‘beste’ 60%); percentiel 41 t/m 60 (niveau VMBO-TL). 
Niveau IV : onvoldoende (zwakste 40%); percentiel 21 t/m 40 (niveau VMBO-KBL).
Niveau V  : zwak (zwakste 20%); percentiel 0 t/m 20 (niveau VMBO-BBL). 

  • Percentiel 76 betekent: 76 % van de leerlingen scoort hetzelfde, of lager. Zie ook de uitleg bij de vraag “Wat is een percentielscore?”