Wat is een percentielscore?

De percentielscore zien we vaak bij toetsuitslagen, bijvoorbeeld bij de CITO – Eindtoets Groep 8. De percentielscore is een bij een toetsscore behorend getal, dat aangeeft, hoeveel procent van de kinderen/leerlingen de genoemde toetsscore, of een lagere score, heeft behaald.
Kijkt u eens naar onderstaande afbeelding (bron: CITO):

citoscore

We zien, dat deze leerling een Percentielscore heeft van 49 voor taal. Dit betekent, dat 49% van de leerlingen eenzelfde score (van 75 opgaven goed) of lager heeft behaald; 51% van de leerlingen heeft méér dan 75 opgaven goed en heeft dus een betere score gehaald.

De standaardscore (minimaal 501 en maximaal 550) is in dit geval 536. Zoeken we nu naar het onderwijstype, waar deze leerling tot ‘de gemiddelde leerling’ behoort (het 50%-niveau), dan zien we, dat deze leerling het best past op één van de brugklastypen gemengd theretische leerweg en havo (maar 33 % scoort hoger) en gemengd theoretischeleerweg en havo/vwo (59 % scoort hoger).