Wanneer wordt de Cito Eindtoets Basisonderwijs afgenomen?

De Cito Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 werd in het verleden afgenomen rond februari.

Inmiddels vindt de afname van de Cito Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 plaats in april.  De verschuiving van de afname naar een later tijdstip is naar onze mening een positieve verandering, aangezien sommige scholen voorheen ná de afname van de Cito Eindtoets BaO (dus vanaf februari) de schooltijd voor Groep 8 leken op te vullen met ‘speeltijd’, ‘musicals’, voorbereidingen voor afscheid van de school e.d. En dat, terwijl veel leerlingen bepaalde stof nog niet goed beheersten. Dat gold met name voor de werkwoordspelling en het rekenen met breuken, komma-getallen en procenten. Die leerstofonderdelen komen immers pas in Groep 7 goed aan bod. De extra tijd, die ontstaat door de Cito Eindtoets Groep 8 te verschuiven naar april, kan nu goed gebruikt worden om de bedoelde spelling- en rekenvaardigheden van leerlingen Groep 8 op een (meer) aanvaardbaar niveau te brengen. 

Voor 2019 zijn de afnamedata van de papieren versie: dinsdag 16 april, woensdag 17 april en donderdag 18 april 2019.