Wanneer is iemand hoogbegaafd, gemiddeld intelligent e.d.?

Wechsler (een bekende ‘ontwerper’ van intelligentietesten) hanteert de volgende kwalificaties voor het IQ:

   > 130 Hoogbegaafd
 115-130 Begaafd
 100-115 Bovengemiddeld
  85-100 Benedengemiddeld
  70-85 Zwakbegaafd
  55-70 Lichte verstandelijke beperking
  40-55 Matige verstandelijke beperking
  25-40 Ernstige verstandelijke beperking
  < 25 Zeer ernstige verstandelijke beperking