Wanneer is iemand hoogbegaafd, gemiddeld intelligent e.d.?

Wechsler (een bekende ‘ontwerper’ van intelligentietesten) hanteert de volgende kwalificaties voor het IQ:

   > 130 Hoogbegaafd*
 115-130 Begaafd*
 100-115 Bovengemiddeld
  85-100 Benedengemiddeld
  70-85 Zwakbegaafd
  55-70 Lichte verstandelijke beperking
  40-55 Matige verstandelijke beperking
  25-40 Ernstige verstandelijke beperking
  < 25 Zeer ernstige verstandelijke beperking

* De term ‘begaafd’ is naar onze mening onjuist en dient vervangen te worden door “intelligent.” We noemen iemand pas begaafd, als die persoon niet alleen (hoog-)intelligent is, maar óók die intelligentie ten positieve kan inzetten/toepassen binnen zijn omgeving en de maatschappelijke context.