Kan je aanvankelijk normaal-gemiddelde IQ ‘weg zakken’?

Ja, helaas kan dat!
Door scholing, omgang met anderen, opnemen en uitwisselen van informatie en vaardigheden e.d. ontwikkelen we onze cognitieve vaardigheden, d.w.z. manieren van denken en opnemen, verwerken, beoordelen, toepassen en (re)produceren van informatie.

De cognitieve ontwikkeling kan echter stagneren. Daarbij kan men denken aan mensen met een NAH (Niet Aangeboren Hersenafwijking), maar bijvoorbeeld ook aan kinderen, die lijden aan selectief mutisme (een angststoornis, waarbij men niet/nauwelijks praat met
anderen). Bij mensen met een NAH zien we het IQ soms ineens een vrije val maken. Bij kinderen (maar ook ouderen) met selectief mutisme kan het IQ over de jaren heen steeds meer dalen, doordat hun cognitieve ontwikkeling/intelligentie (door een tekort aan interactie met anderen) steeds meer achter blijft bij leeftijdgenoten. Het gevolg kan zijn, dat het eerdere gemiddelde IQ steeds verder afneemt en op, of zelfs onder het niveau van een Lichte Verstandelijke Beperking terecht komt.