Waarom moeten ouders toestemming geven voor bepaalde onderdelen van/bij schoolkeuze-onderzoek op de Basisschool?

Scholen, die bij uw kind een intelligentietest of persoonlijkheidsonderzoek willen laten afnemen, moeten daarvoor altijd toestemming hebben van de ouders.
De reden daarvoor is, dat dergelijk onderzoek inbreuk kan doen op de privacy en het welbevinden van het kind. Het gaat immers om gevoelige informatie.
De onderzoeksgegevens worden waarschijnlijk vermeld in verslagen van de school, zoals het onderwijskundig rapport. Dergelijke vermeldingen kunnen lang ‘nawerken.’ Wanneer u als ouder niet wilt, dat uw medische gegevens gemeengoed worden, denk dan goed na, of u uw kind het risico wilt laten lopen, dat zijn/haar intellectuele en psychische gegevens bij (te-)veel mensen onder ogen kunnen komen!