Wat is het verband tussen de Cito Eindtoets Basisonderwijs, de doorstroomtoets en het schooladvies?

De score op de Cito Eindtoets BasisOnderwijs speelt sinds schooljaar 2012 -2013 een kleinere rol  bij de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. Het advies van de Basisschool weegt zwaarder, omdat men binnen de school na acht jaar volgen van de leerling beter zicht heeft op zijn sterke en zwakke punten. De Cito Eindtoets BaO is eerder een momentopname.

De vraag is, in hoeverre scholen voor Voortgezet Onderwijs mee gaan in het beleid om minder gewicht toe te kennen aan de score op de Cito Eindtoets BaO (Ofwel de Eindtoets Basisschool). 

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt/is de Cito EIndtoets (eindtoets basisschool) groep 8 vervangen door de doorstroomtoets.

Waar letten scholen op bij het uitbrengen van een voorlopig schooladvies (naast het resultaat op de doorstroomtoets) ?

  • observaties in de klas;
  • sociaal-emotionele vaardigheden;
  • praktijkgerichte vaardigheden;
  • werkhouding en motivatie;
  • resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit groep 7 en 8;
  • resultaten op methodegebonden toetsen;
  • resultaat van een (eventueel afgenomen) capaciteiten- of intelligentieonderzoek;
  • zorgdossier van de leerling;
  • gesprekken met ouders van de leerling.