Wat kun je doen aan ernstige reken-/wiskundeproblemen?

We moeten ons éérst afvragen, waarom zoveel kinderen en pubers moeite hebben met rekenen en wiskunde. Allereerst is er vaak sprake van “rekenangst”: dit is een vorm van faalangst, die ontstaat, wanneer kinderen/pubers cijfers, getallen e.d. zien, waar ‘iets mee gedaan moet worden.’ Zolang ze een bepaalde opgave zien ‘van hetzelfde type’, als opgaven, die ze kennen,…

Read More »

Wat is het gevolg van een taalachterstand?

Een taalachterstand zien we vaak bij kinderen uit achterstandssituaties (thuis wordt niet of nauwelijks op de taal gelet, of er is sprake van een beperkte woordenschat e.d.) en relatief vaak bij allochtone kinderen (vooral wanneer thuis geen Nederlands wordt gesproken).De gevolgen van een taalachterstand zijn desastreus voor een kind. Dat geldt niet alleen voor de sociaal-emotionele…

Read More »

Verschillen in taal- en rekenvaardigheden tussen jongens en meisjes?

Vroeger werd vaak gedacht, dat meisjes per definitie beter zijn in taal en jongens beter in rekenen. Er zijn legio argumenten aan te halen, waarom het bedoelde verschil tussen jongens en meisjes bestaat, of liever ‘kan bestaan.’ Vaak hangt het samen met de cultuur, waarbinnen kinderen opgroeien: meisjes moeten zich netjes gedragen en uitdrukken, terwijl jongens geacht worden zich…

Read More »

In welke groep van het Basisonderwijs wordt welk AVI-niveau beheerst?

Oude situatie Grofweg (gemiddeld!) kunnen we het volgende stellen:Beheersing AVI 1 en 2: vóór Eind Groep 3Beheersing AVI 3        : Eind Groep 3Beheersing AVI 4        : Begin/Midden Groep 4Beheersing AVI 5        : Eind Groep 4Beheersing AVI 6        : Begin Groep 5Beheersing AVI 7        : Midden Groep 5Beheersing AVI 8        : Eind Groep 5Beheersing AVI 9        : Midden/Eind Groep 6….

Read More »

Welke testen zijn er in het onderwijs voor Technisch Lezen?

Bij het Technisch Lezen gaat het erom, dat een leerling een tekst/woorden op de juiste wijze leest (verklankt). Moeilijk gezegd: de leerling moet grafemen (letters) en combinaties van grafemen (woorden) op de juiste wijze omzetten in fonemen (klanken en klankcombinaties). We noemen dit het decodeerproces. (Bij het spellen (het omzetten van klanken (fonemen) in letter(combinatie-)s (grafemen) spreken we van…

Read More »