In welke groep van het Basisonderwijs wordt welk AVI-niveau beheerst?

Oude situatie

Grofweg (gemiddeld!) kunnen we het volgende stellen:
Beheersing AVI 1 en 2: vóór Eind Groep 3
Beheersing AVI 3        : Eind Groep 3
Beheersing AVI 4        : Begin/Midden Groep 4
Beheersing AVI 5        : Eind Groep 4
Beheersing AVI 6        : Begin Groep 5
Beheersing AVI 7        : Midden Groep 5
Beheersing AVI 8        : Eind Groep 5
Beheersing AVI 9        : Midden/Eind Groep 6.

Houd er rekening mee, dat dit gemiddelden zijn: sommige kinderen zijn sneller en andere zijn wat langzamer. Dyslectische kinderen (dyslectisch voor technisch lezen) lopen al snel flink achter in leesniveau ten opzichte van andere kinderen

Nieuwe situatie

Sinds enige tijd wordt binnen het basisonderwijs gewerkt met een andere Cito-normering van de leestoetsen en spreekt men van “M(idden)-” en”E(ind)”-niveaus.
De vergelijking met de oude AVI-niveaus is als volgt:

Cito-niveau              AVI-niveau        DLE               Komt overeen met
   Start                             1                 1 – 4                1e helft Groep 3
    M3                            1 – 2              5 – 9               2e helft Groep 3
    E3                             2 – 3            10 – 14             1e helft Groep 4
    M4                     (3) – 4 – (5)        15 – 19              2e helft Groep 4        
    E4                      (4) – 5 – (6)         20 – 24             1e helft Groep 5
    M5                            5 – 6            25 – 29             2e helft Groep 5  
    E5                      (6) – 7 – (8)         30 – 34             1e helft Groep 6
    M6                     (7) – 8 – (9)         35 – 39             2e helft Groep 6
    E6                             8 – 9             40 – 44            1e helft Groep 7
    M7                     (8) – 9 – (>9)       45 – 49             2e helft Groep 7
    E7                               >9              50 – 54             1e helft Groep 8
   Plus                              >9              55 – 60             2e helft Groep 8 
 
Opmerking: de AVI-niveaus die NIET tussen haakjes staan, geven de ‘ideale situatie’ aan.