Welke scholen kennen we binnen het Speciaal BasisOnderwijs?

In het Speciaal Onderwijs spreken we van “Cluster-scholen.”┬áIeder cluster heeft zijn eigen doelgroepen: Cluster 1: scholen voor kinderen, die blind of slechtziend zijn. scholen voor meervoudig gehandicapte blinde, of slechtziende kinderen. Cluster 2: scholen voor dove kinderen. scholen voor slechthorende kinderen (SH). scholen voor meervoudig gehandicapte dove of slechthorende kinderen. scholen voor kinderen met ernstige…

Read More »