Wat wordt bedoeld met het leerrendement?

Met het leerrendement drukken we in procenten uit, wat het leerproces bij de leerling aan resultaat heeft opgeleverd. De formule, die we daarvoor gebruiken, is : DLE/DL x 100%. Een leerling met een DL van 45 en een DLE van 20 heeft dus een leerrendement van 20/45 x 100% = 44 %. Hier geldt logischerwijs: een score van 100%…

Read More »

Wat is een Didactisch LeeftijdsEquivalent (DLE)?

De Didactische LeeftijdsEquivalent (DLE) is het niveau, waarop een gemiddelde leerling dezelfde score haalt, als de leerling, die getest wordt. Het niveau wordt dan uitgedrukt in het aantal maanden onderwijs. Voorbeeld: een leerling met een didactische leeftijd van 45 (test afgenomen in Februari Groep 7, dus DL = 45) scoort 33 op de test. De testscore 33 blijkt…

Read More »

Wat is een Didactische Leeftijd (DL)?

De Didactische Leeftijd (DL) is het aantal maanden, dat een kind/leerling onderwijs heeft gevolgd vanaf Groep 3. Ieder schooljaar heeft bij deze telling 10 maanden; het schooljaar begint in september en loopt tot juli.Voorbeelden: Een kind, dat over gaat van Groep 3 naar Groep 4 heeft een DL van 10. Een kind, dat in januari in Groep…

Read More »

Wat is een LeerlingVolgSysteem?

Vanaf het moment, dat een kind de Basisschool “binnen komt”, worden zijn/haar leerprestaties gevolgd met behulp van het LeerlingVolgSysteem. Een leerlingvolgsysteem (LVS) wordt tegenwoordig ook wel genoemd: het Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS).Het bestaat uit een heleboel toetsen, die niet aan een bepaalde methode gebonden zijn en die goed genormeerd zijn (over de resultaten bestaan landelijke afspraken). Voor iedere leerling…

Read More »