© Edumax 2016

 

                                                              Edumax

EduMax, Praktijk voor leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen
en ontwikkelingsstoornissen, is gevestigd in Gilze, Noord-Brabant, Nederland.  
De praktijk is een activiteit van Drs. Ruud van Beijsterveldt. Hij is gespecialiseerd in orthopedagogiek, psychologie, psychodiagnostiek, orthodidactiek, onderwijskunde en
Remedial Teaching.

Doelgroepen
Tot de doelgroepen behoren met name kinderen uit het Primair Onderwijs (4 - 12 jaar) en
leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs (12 - 18 jarigen). Ook personen ouder dan 18 jaar
worden onderzocht en behandeld.

Activiteiten
onderzoek/diagnose*advies* second opinion* behandeling/remedial teaching.

Waarom zou u voor Edumax kiezen?
1. Méér dan 30 jaar ervaring met leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedrags-
    problemen en specifieke psychische problemen/stoornissen in én buiten het onderwijs!
2. Wij hebben échte passie voor ons beroep. Betrokkenheid en empathie zijn bij ons géén
    loze, geveinsde marketingkreten, zoals dat vaak bij anderen het geval is. Wij werken
    met én vanuit onze passie, betrokkenheid en empathie.
3. Klantgerichtheid en duidelijkheid staan voorop. Heldere rapportage, duidelijk advies en
    doelgerichte behandeling. EduMax biedt u een no-nonsense werkwijze.
    Geen onbegrijpelijk vakjargon of blabla, maar wel écht resultaatgericht.
4. Geen "geleur" of "gesleep" van de ene naar de andere 'deskundige', want bij EduMax
    vindt u alle belangrijke vakgebieden/disciplines onder één dak! U kunt bij EduMax ook
    terecht voor alléén Remedial Teaching/Orthodidactiek en het is mogelijk om meerdere
    problemen tegelijk aan te pakken. Onze praktijk is klantvriendelijk en kleinschalig.
5. Waarborg voor privacy: alle gegevens van onderzoek/behandeling zijn alleen bij ons en
    bij u bekend. Wij verstrekken nóóit informatie aan derden (ook niet aan artsen, GGZ e.d.),
    tenzij u als opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
6. Edumax hecht veel waarde aan een optimale harmonie tussen leren en welbevinden!
    Dit betekent, dat we enerzijds streven naar een zo hoog mogelijke ontwikkeling van
    de intellectuele vaardigheden en de schoolse vaardigheden en dat we anderzijds willen
    bereiken, dat het kind/de jongere zich zo goed mogelijk "in zijn/haar vel voelt zitten."


            Klik op een onderwerp in het linker menu voor meer informatie.                         
         
                  

    

              Edumax, Kustersstraat 11, 5126 GL Gilze. Telefoon 0161 454130

                                               Inschrijfnr. KvK: 17271958